ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ทุนการศึกษา ธ.อิสลาม

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ด.ญ.กวินธิดา นากสุก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับมอบทุนการศึกษา กองทุนซะกาด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน โดยมีท่านอิหม่ามอรุณ บุญชม เป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามเป็นผู้มอบทุนการศึกษา