ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน จัดกิจกรรม วันไหว้ครู และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี