ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับรางวัล กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นางสาวสุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน คณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบรางวัล