ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัลบัมทั้งหมด

Big Cleaning Day

ฉีดยุง

วันคล้ายวันสวรรคต

อบรม BEMIS

อบรมยาเสพติด

Sport Day

ตลาดนัดบ้านดอน

หมวกนิรภัย

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมซาอุฯ

เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันวิทยาศาสตร์

เข้าค่าย

รับรางวัล กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติพระพันปี

อบรมกัญชา/กัญชง

ถวายพระพร ร.10

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ค่ายวิชาการ

รุกเพื่อลดเอดส์ Y2Y

ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

เข้าค่าย (Day Camp)

ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันต่อต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่

ประชุมครูเขตวัฒนา

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เปิดเทอมวันแรก

ล้างสนาม

ฉีดยุง

Big Cleaning Day

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา

จัดทำแผนพัฒนาประจำปี

วันฉัตรมงคล

แข่งขันทักษะภาษาจีน

รางวัล ครูดีเด่น

อบรมยาเสพติด

กีฬาสี

วันคริสมาสต์

วันพ่อแห่งชาติ

นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ต้อนรับ ผอ.