ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประกวดวาดภาพระบายสี

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ด.ญ.ฟาอีซา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับรางวัล ชมเชย ในการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Be Better Together ก้าวที่ดีไปด้วยกัน