ฟรี
  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
    84 ซ.ประเสริฐสิษฐ์ ถ.สุขุมวิท49/14 ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน
ก.
วน.  บด. 
สีประจำโรงเรียน
“เขียว – ขาว”
เขียว  คือ ความเจริญเติบโต ความงอกงาม
ขาว   คือ คุณธรรมต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์”